Bezoek de H.H. Ewaldenkerk

Van harte welkom in de H.H. Ewaldenkerk

Ruim honderdvijfenveertig jaar bepaalt de Ewal­den­­­kerk het gezicht van Druten. De ran­ke to­ren­spits is een baken voor de wijde om­ge­ving.

De kerk is gebouwd door de beroemde archi­tect Pie­rre Cuypers, die bijvoorbeeld ook het Rijks­­museum en Kasteel de Haar op zijn naam heeft staan. Cuypers liet zich inspireren door de 13de-eeuw­­se Gotiek uit het Île de France, maar ook door voorbeelden uit eigen land. Het hele ontwerp toont zijn voor­lief­de voor kleine pun­ti­ge accenten. Het ge­bouw is Cuypers’ belang­rijk­­ste werk in Gelder­land en bezit een bij­zon­dere inventaris, die groten­deels door Cuy­pers zelf is ontworpen.

Geschiedenis

1250                      eerste vermelding van een kapel, toegewijd aan de heilige Ewalden

1486/87               parochiekerk

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog wordt het schip van de Ewaldenkerk verwoest.

1609                      De Ewaldenkerk wordt toegewezen aan de protestanten.

1610                      Herbouw van het schip op kosten van het kapittel van Xanten.

1615                      Benoeming van de eerste predikant

1795-1800           De protestantse ‘Grote Kerk’ komt opnieuw in katholieke handen,  begin van de katholieke emancipatie in Maas en Waal

1822                      De middeleeuwse kerk maakt plaats voor nieuwe kerk in Waterstaatsstijl

1842                      F.C. Smits Sr. vervaardigt een neobarok orgel

1874-1877           bouw huidige Ewaldenkerk naar ontwerp van Pierre Cuypers

Om kosten te besparen sticht het kerkbestuur een eigen steenfabriek, die wordt voortgezet door Dericks & Geldens. Deze fabriek vervaardigde stenen, tegeltableaus en ceramische ornamenten voor het Rijksmuseum, Kasteel de Haar en vele andere grote bouwwerken van Cuypers.

1944                      kerk en toren raken zwaar beschadigd tijdens de oorlog

1959                      herbouw torenspits o.l.v. H.C. van de Leur

Openstelling Ewaldenkerk:   elke dinsdag en vrijdag van 11.00 – 15.30 uur