Stichting Ondernemersfonds Druten Centrum

Stichting Ondernemersfonds Druten Centrum (SODC) is officieel opgericht op 15 november 2016. De SODC is een initiatief van de gemeente Druten met als voornaamste doel het revitaliseren van het centrum van Druten door middel van het financieren van activiteiten via het Ondernemersfonds.

De financiële middelen van de SODC, het Ondernemersfonds, zijn met name afkomstig uit de Reclamebelasting die door de gemeente Druten wordt geheven.

Doelstellingen
De doelstellingen van de Stichting zijn:
• Het investeren in de economische ontwikkeling van Druten Centrum en het bevorderen van het ondernemersklimaat
• Fungeren als contractpartner voor de gemeente Druten
• Stimuleren van collectieve ondernemersactiviteiten
• Verrichten van handelingen die bovenstaande doelstellingen bevorderen.

De Stichting tracht deze doelstellingen te verwezenlijken door:
• Besteding van de middelen welke uit de reclamebelasting voortkomen.
• Stimuleren van initiatieven, activiteiten en samenwerkingsverbanden van ondernemers,
dan wel groepen van ondernemers in Druten centrum.

Het bestuur
Het bestuur beheert de middelen in het ondernemersfonds die zijn verkregen vanuit de reclamebelasting.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid voor één herbenoeming.
De zittingsperiode voor individuele bestuursleden bedraagt maximaal 6 jaar.

 • Samenstelling bestuur
  De samenstelling van het bestuur is als volgt:
  • Yvo Smit   |   Voorzitter
  • Johan Wiersma  |  Secretaris
  • Johan van Welie   |   Penningmeester
  • Gérard van Woerkom   |   2e Penningmeester
 •  Miranda Rosmalen – Buninga → Centrummanager Druten Centrum

SODC gegevens
• Bestuur adres: t.a.v. Yvo Smit   | Van Heemstraweg  53 , 6651 KH Druten    |  email: info@sodc.nl
• Centrummanager adres: t.a.v. Miranda Rosmalen – Buninga   |   Van Heemstraweg  53, 6651 KH Druten  |  email: centrummanager@sodc.nl
• Bankrekening : NL09RABO0314464581
• BTW nummer: NL8569.155.06B01
• KvK nummer: 67290744

sodc_foto_stichting3